Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Bogense Kommune
Årsberetning 2003 for Lokalhistorisk Arkiv

Af Palle E. Petersen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Arkiv, Bogense
Denne artikel blev publiceret i arkivets årbog 2004
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Lokalhistorisk Arkiv dækker området Bogense Kommune og modtager gerne indkomster for hele dette område. Der kan være grænsetilfælde, hvor vi har et arkiv for sager eller personer, som ikke direkte tilhører dette område, men har så stor tilknytning til vores område, at vi har vurderet, at det er i orden at have arkivet her.

Det gælder således gården Birkholms arkiv. Birkholm ligger i Ejlby, som er i Søndersø kommune, men dets ejer indtil 1993, Tutter Levinsen, følte sig knyttet til Bogense og testamenterede sin formue til Nordfyns Museum.

Et andet endda meget omfattende arkiv er Christine Reimers arkiv. Det blev først i firserne afleveret hertil fra Dansk Folkemindesamling. Christine Reimer, hvis fembinds værk 1910-19, "Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde" er et meget anerkendt værk, var meget aktiv i forbindelse med Nordfyns Museums tilblivelse i 1920 og testamenterede noget af sit indbo hertil. Hun blev hædret med æresmedlemskab i museumsforeningen.

Et tredje eksempel er arkivet for Centralforeningen for fynske sangforeninger, som vi også har. Afdøde købmand Wilhelm Rasmussen, Østergade, var i en årrække foreningens formand.

Mængden af henvendelser til arkivet har været konstant, måske med en mindre stigning i årets løb. Man kan mærke en stigende interesse for lokalhistorie og ikke mindst slægtsforskning i landet. Folk er imidlertid blevet dygtige til at bruge internet til dette, og henvendelser her bliver så af mere udbyggende art. Besøgene sker ofte i forbindelse med ferien, så det er vigtigt, at vi har åbent i denne periode. Vi har mange telefonhenvendelser, og mængden af e-mail vokser meget på bekostning af breve.

Arkivet fik først på året et tilskud på 5000 kr. fra Bogense Kommune til hjælp til en ny computer, som vi fik købt og installeret til stor nytte for arkivet.

I anledning af Bogense skyttelaugs 150 års jubilæum lavede arkivet en plancheudstilling med et udvalg af gamle billeder. Den blev vist ved receptionen på rådhuset i april, og senere udstillet her.

Undertegnede var forfatter til jubilæumsbogen: "Til Prikskydning i Fredskoven", som udkom samme dag.

Bogense Årbog 2003 udkom sidst i maj ved et åbenthus arrangement, som var vel besøgt. Denne dag er på vej til at blive en tradition, hvor vores medlemmer besøger museum og arkiv. De får set, hvad der nu foregår her, får sig en god snak samt modtager årets eksemplar af årsskriftet. Vi har megen fornøjelse af årsskriftet, og ikke mindst historien om garveriet gav mange henvendelser i årets løb.

Ved "Torvedag som i gamle dage" sidst i juni deltog vi igen, denne gang hos Bogense El-center. Her solgte vi eksemplarer af skyttelaugsbogen, årsskrifter, postkort af Laurits Holst maleriet, som Bogense Bogtrykkeri v. Jens Filipsen har doneret os. Tak til ham. Vi solgte plakater med samme motiv. Nogle indrammet. Vi havde også diverse Sletten årgange med. Og snakken om museum, arkiv og gamle dage i Bogense gik uafbrudt 10 timer i træk. Omsætningen blev over forventning. Museet havde udlånt diverse effekter til forskellige aktiviteter. Således lånte Helles Kliptotek frisør og skyllefad, og el-installatør Knud Jørgensen skænkede de lifligste bægre af hjemmebrygget øl gennem et af vores gamle ølankre. Tak også til ham for at låne os plads.

Der har i årets løb været en nedgang af medarbejdere på arkivet, så undertegnede har haft rigelig travlt. Tak til Lilli, Iris, Elise, Mogens, Olga og Viggo. I har givet Jeres bidrag til, at tingene er lykkedes i en glad og positiv ånd. Det har også været medvirkende til, at besøgende føler sig godt modtaget her.

En efterkommer af Fyhr Hansen familien i Bogense var på besøg fra USA, og i den anledning havde vi åbnet museum og arkiv en søndag formiddag. En måned efter dukkede der en check på 200 dollars op fra en fond, der tilhørte familien i USA. Det varmer altid med sådanne bidrag.

SLAs smalfilmskampagne er nu til ende, og de sidste film herfra, som måtte en ekstra gang til overspilning, er kommet tilbage.

Undertegnede har i 2003 haft følgende aktiviteter

Marts: Guide for roklubbens forårsvandring gennem byen.

Marts: Deltog i årsmøde for Dansk Lokalhistorisk Forening i Vejle.

April: Udgav bogen: "Til Prikskydning i Fredskoven" i anledning af Bogense Almindelige Borgerlige Skyttelaugs 150 års jubilæum.

Maj: Redigerede Bogense Årbog 2003 og bidrog med artiklen: "Fra vandtårn til udkigs- og udstillingstårn!"

Juni: Guide for ældreklubben i Strib.

Juni: Deltog i "Torvedag som i gamle dage."

August: Guide for et privat selskab gennem Bogense.

August: Deltog i kursus i Arkibas i Vejle.

September: Vært for en gruppe fra arkiv, museum, bibliotek, kommunalråd mv. fra Otterup.

November: Udgivelse af 9. årgang af Sletten, som vi distribuerer, og hvor jeg er kasserer.

Arkivet har i 2003 med tak modtaget 92 afleveringer - en stigning på 14

Af det modtagne materiale kan nævnes:
 • Svend E. Errebo: Et eksemplar af Axel Michelsen; "Eghjorten i Danmark", særtryk af Flora og Fauna, 1962.
 • Tømrermester Peter Jørgensens dødsbo: Div. arkivalier og fotos.
 • Tidl. Museumsleder Niels Oxenvad, Odense: Slægtstavle vedr. Sophie Utke og hendes efterkommere.
 • Pens. Skoleinspektør Henrik Nielsen, Skovby: Protokoller fra skolerne i Skovby, Eskildstrup, Harritslev og Tofte.
 • Erik Berg, Rødovre: Foto fra Forstaden.
 • Ellen Simonsen, Kalørvej, Odense: Fotos fra skoleudflugter til København med Nr. Esterbølle skole.
 • Holger Pedersen, Adelgade: Fotos fra hans forældres dødsbo - mange af BBs optagelser.
 • Anny Ovesen, Jernbanegade: Div. arkivalier og fotos.
 • Holger Nielsens dødsbo (Stegø): Arkivalier og fotos (testamenteret).
 • Mogens Nielsen, Rugvænget: Arkivalier fra nedlagte Bogense Møntklub.
 • Verner Rasmussen, Gyldensteenvej: Foto fra BOGA klubbens udflugt 1949.
 • Morten Traun, Odense: Bl.a. fotos fra Bogense Avis.
 • Erna Rasmussen, Odense: Arkivalier mv. fra det gamle Bogense.
 • Calle Styrup, Helsingør: Kantor Møllers udgiftsprotokol 1914-25.
 • Kaj Nielsen, Huggetvej: Kaffepose fra købmand Wilhelm Rasmussen, ca. 1930.
 • Henning Andersen, Kløvervænget, Gelsted: Fotos fra Bogense Bryggeri.
 • Inge Lise Fyhr Walhovd, Lystrup: Kopi af dagbog, skrevet af hendes farfar, murermester Poul Hansen, Bogense.
 • M. Larsen og M.S. Rasmussen, Østergade: Kopier af tegninger og matrikelkort fra ejendommen.
 • Otto Andersen, Adelgade: Håndtegnet reklameplanche med motiv fra Trægården (har i en periode været brugt i Hamburg).
 • Søren Andersen, Torvegade: Fotos med Bogense motiver samt af hans familie.
 • Vagn Rosenvold, Nr. Aaby: Levnedsskildring af den rosenvoldske slægt.
 • Bent Rasmussen, Hasselvej: Foto.
 • Bjarne Lund Andersen, Genner: Renskrevet kopi af dagbog fra lærer Nielsen, Nørreby fra 1820'erne.
 • Erik Frimodt Rasmussen, Haderslev: Fotos fra bl.a. Brd. Petersens værksted ca. 1938.
 • Neller Brun, Skovbrovej: Div. arkivalier bl.a. skudsmålsbog.
 • Aase Rosendahl, Virum: Fotos med motiv fra Bogense Kommune.
 • Karl H. Hansen, Stockholm: Foto af hans bedsteforældre i Bogense.
 • Elise Geertsma, Ahornvej: Arkivalier vedr. medborgerhus og AOF.
 • Jimmi Bisgård Christensen, Østergade: Plakat med motiv fra Stegø, tegnet af giver samt postkort.
 • Susanne Hansen, Hasselvej: Div. postkort med motiv fra Bogense 1950-60'erne.
 • Jørn Elisiussen, Jernbanegade: Vedtægter for Bogense Gymnastikforening.
 • Erik Hansen, Mejerivej: Protokol fra Eigenbrodt, Adelgade 40.
 • Olga Abildtrup: Bog, Paulli Andersen: "Danske Bondevævninger 2."
 • Anne Bardram Hansen, Hårby: To CD rom, hvor hun har interviewet sine forældre.
 • Jens Ole Bentsen, Fredskovstien: Arkivalier fra Centralen og Medborgerhuset.
 • Område Avisen, Nordfyn: Samme avis årgang 2002, indbundet i to bind.
 • Kai Nielsen, Birkevej: Bog, Gorm Benzon: "Løvefødder og Gesvejsninger," 1971.
 • Inger V. Jørgensen, Sct. Annagade: Div. arkivalier, fotos mv. fra Brd. Petersen.
NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Weekend på internationalt niveau
03. oktober 2021
På vej hjem fra fejringen af vores ældste søns 50 års fødselsdag besøg.....
Læs mere
Efterårsglæder
26. september 2021
En storm, som den der ramte os for nogle dage siden, er rigtig god til.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk