Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Bogense Kommune
Årsberetning for Lokalhistorisk Arkiv 2002

Af Palle E. Petersen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Arkiv, Bogense
Denne artikel blev publiceret i arkivets årbog 2003
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebDer har igen været travlhed på lokalhistorisk arkiv i årets løb - heldigvis, må man sige! Det er næsten umuligt at gøre op, hvor mange henvendelser arkivet har haft, enten skriftligt, telefonisk eller ved besøg, da museum og arkiv lapper over hinanden, men det har ikke været mindre end i 2001. Aktiviteternes antal er også øget.

Foråret stod i ombygningens tegn efter erhvervelsen af ventesal og gennemgang. Vi rokerede rundt med arkivalierne på den sparsomme plads, vi har til rådighed, for at få dem endnu bedre systematiseret. Dog udvidede arkivet sit område med den lille mellemgang, som blev indrettet til arkivlederens kontor. Museets ellers så fine lille udstilling ud mod gangen måtte vige for udvidelse af arkivhylder, hvorefter alle arkivalier nu befinder sig i arkivrummet. I rummet ved siden af blev der foruden kortskab, fotoskabe og hylder til avisudklip, album, scrapbøger, tidsskrifter m.v. plads til et bord, hvor besøgende i fred kan sidde og fordybe sig i de lånte arkivalier.

Der har i årets løb været to succesfulde åbent hus arrangementer. Begge gange var der langt over 100 besøgende, og man oplevede den usædvanlige glæde at se folk stå i kø i museum og arkiv.

Højsæsonen startede først i juni, hvor årbog 2002 udkom, denne gang trykt ved bogtrykker, således at billedkvaliteten også blev i orden. Vi havde desværre problemer med at få bøgerne frem til tiden, men det vil vi forsøge at få rettet i 2003. På denne dag havde vi en plancheudstilling med fotos, bl.a. fra fotograf Børge "BB" Larsens samling, som vi nylig havde modtaget fra hans sønner Bent og Claus.

I anledning af dronning Margrethe og prins Henriks besøg i byen d. 6. september havde vi igen åbent hus, hvor vi havde en fotoudstilling i entréen med motiver fra tidligere royale besøg.

Den 29. juni deltog vi i turistforeningens arrangement i anledning af dens 75 års jubilæum på Torvet, "Torvedage som i gamle dage", med en montre, hvor vi havde udstillet turistbrochurer fra Bogense fra hele perioden samt bager Druds gamle trækvogn, som vakte opsigt og minder blandt mange bogensere.

SLAs smalfilmskampagne, hvor folk for deres gamle smalfilm fik videofilm retur, blev afsluttet, men desværre havde der været fejl på maskinen, der skulle spille filmene over. SLA må altså på den igen, så vi må endnu en gang have tålmodighed.

Arkivernes dag i efteråret blev desværre igen uden vores medvirken, idet det kræver en ekstraordinær indsats fra medarbejdernes side, og den havde de så rigeligt ydet på de andre arrangementer.

Der skal herfra lyde en stor tak for den store og fine indsats, der bliver ydet på arkivet i det daglige i en positiv og gemytlig ånd og tone, som gør, at besøgende føler sig velkommen her.

Undertegnede overtog pr. 1. juli jobbet som kasserer i udgiverselskabet Sletten og distribueringen af årsskriftet Sletten.

Undertegnede har desuden i 2002 haft følgende aktiviteter:

Februar: Kronik i Flensborg Avis om Skovby lejren.

Marts: Foredrag i Båring Asperup lokalhistoriske forening om Skovby lejren.

Marts: Deltog i årsmøde for Dansk Lokalhistorisk Forening, hvor jeg blev valgt til revisor.

April: Guide for en gruppe fra logebevægelsen rundt i Bogense med en tur i vandtårnet.

Maj: Redaktør for årbog 2002 med artikel om flygtningene i Skovby lejren: "Indtryk fra et lejrliv".

Juni: Skrevet tekst til folder om Nordfyns Turistforenings 75 års jubilæum.

August: Guide sammen med Anders Jæger på Castors aftentur langs Nordfyns kyst til kysten af Æbelø i anledning af Fyns Amts Museumsråds skibs besøg i Bogense.

September: Guide i byen ved åbent husarrangement på Rådhuset i anledning af regentparrets besøg.

Oktober: To kronikker i Flensborg Avis om lejrlivet i Skovby lejren.

Oktober: Foredrag i ældre klubben i Skovby om Skovby lejren.

Oktober: To foredrag i AOF om Skovby lejren og Redaktør Pagh i Bogense.

November: Artikel i årsskriftet Sletten "Da Bogense havde Skandinaviens længste cykelbane".

Arkivet har i 2002 modtaget 78 afleveringer - en stigning på 14.

Der er bl.a. indkommet:
 • Svend Rasmussen, Kerteminde: Tre fotos fra hans barndom og ungdom på Nordfyn.

 • Journalist Frode Kristoffersen, Åbenrå: Foto fra hans barndom i Bogense.

 • Erna Rasmussen, Odense: Div. Fotos fra hendes barndom i Bogense.

 • Håndværkerforeningen af 1876 - septemberforeningen: Forhandlingsprotokol 1876-1949.

 • Inger Jørgensen, Bogense: Bl.a. Protokoller, andre arkivalier og fotos fra Brd. Petersen A/S.

 • Knud Larsen, Birkerød: 13 postkort med motiv fra Bogense kommune.

 • Bent Nygaard Larsen, Bogense: Div. Smalfilm, negativer og fotos m.v. fra hans forældre Tut og Børge BB Larsens forretning.

 • Carl E. Rasmussen, Bogense: to videobånd med tv optagelser fra Bogense 1987-88.

 • Bogense Postkontor: Div. Arkivalier og avisudklip.

 • Henry Dehlbæk, Bogense: Skitseopmålinger af Bogense Torv, udført af studerende fra arkitektskolen i Aarhus 1975.

 • Søren Andersen, Bogense: Protokoller, tegninger m.v. fra Bogense Brugsforening.

 • Grethe Johansen, Bogense: Protokoller, scrapbøger m.v. fra Bogense og Omegns husmoderforening.

 • Joan Taylor, Wirenhoe, England: Kopi af dagbog, skrevet af Sophie Larsen, gift med læge P.C. Larsen, Bogense fra 1861.

 • Minna Langaa, Bogense: Div. Fotos, avisudklip mv.

 • Otto Andersen, Bogense: Købs- og salgsbog for marskandisere 1964-83.

 • Erling Jørgensen, Kolshave: Fotos med motiv af hans oldeforældre.

 • Egon Rasmussen, Kerteminde: Fotos fra byjubilæum 1938.

 • Børge Pedersen, Bogense: Skibsprotokol fra Bogense Havn 1955-64.

 • Nordfyns Bank: Aktie fra 1897.

 • Bent Rasmussen, Bogense: Protokol mv. fra Grindløse Sangforening og protokol fra Nordfyns Skræderlaug.

 • Axel Christensen, Bogense: Brevkort med indkaldelse til udstilling i Bogense 1912.

 • Klaus Blittger, Flensborg: Tre fotoalbum og avisudklip vedr. jernstøber Jørgensen, Bogense og købmand Chr. E. Jensen, Bogense.

 • Hildur Nygaard, Bogense: Fotos med motiv fra skyttelaug.

 • Fyns Amt: Vedr. Bogense Sygehus. Bl.a. to fotoalbum, andre fotos, mappe med arkitekttegninger, mappe fra indvielsen 1960, protokol vedr. grøntsager 1858-88.

 • Annette Bekker Trandbohus, Bogense: Fotos, scrapbog mv. fra hendes far Peter Trandbohus.

 • Torben Juul, Bogense: Plakat fra cabaret 44.

 • Bent Ganzhorn, Bogense: Fire indrammede fotos fra det gamle Bogense.

 • Elise Geertsma, Bogense: Sæsonkort fra Bogense Marinapark 1977.

 • Kirsten Omø, Auning: Kopi af beretning fra Æbelø 1954-55 samt CD-rom med fotos fra samme periode.

 • Susanne Hansen, Bogense: To forhandlingsprotokoller fra Fællesorganisationen, Bogense samt div.

 • Lilli Jensen, Bogense: En kasse glasplader fra fotografi Bogense i 1930'erne - regnskabsbog for JAK, Bogense Afd. 1934-35.

 • Svend E. Errebo Hansen, Bogense: Protokol fra Grindløse Husflidsforening.

 • Hanne Pedersen, Svendborg: Foto fra 1972 af hendes far bagermester Svend Drud med vogn.

 • Inger Wermuth Jensen, Hedehusene: Beretning om sin tipoldefars søster i Bogense i 17- og 1800-tallet.

 • Allan Bjørck Jensen, Aalborg: Bog med egne erindringer fra barndom og ungdom i Bogense.


NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn Jul på NordfynsWeb
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Inspirationen
05. november 2021
Inspiration kan man lede efter længe uden den kommer. Man kan også opl.....
Læs mere
Weekend på internationalt niveau
03. oktober 2021
På vej hjem fra fejringen af vores ældste søns 50 års fødselsdag besøg.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk