Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Bogense Sogn
Under Fredskovens lysegrønne kroner

Af Palle E. Petersen
Der venligst stillet materialet til rådighed
Denne artikel blev publiceret i Bogense Almindelige Borgerlige Skyttelaugs jubilæumsbog "Til Prikskydning i Fredskoven"
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Der gives ikke smukkere rammer til årets skyttelaugsfest end Fredskoven. På dette sted er samtlige skydninger foregået i tidens løb.

Fredskoven ligger i et område, der tidligere var en del af Skovby Sogn. Den blev tilplantet omkring 1800 af Harritslevgårds ejer, oberst Bardenfleth. I 1829 blev Harritslevgård købt af grev Bernstorff på Gyldensteen, og Fredskoven fulgte med. Den har siden tilhørt Gyldensteen.

Bogenses borgere havde i midten af 1800-tallet fået lov til at benytte stedet af greven som rekreativt område på de betingelser, at man vedligeholdt stier og lysning samt passede godt på stedet til fælles gavn.

Det blev på den tid populært for byens befolkning om søndagen at tage på udflugt i skoven medbringende madkurven. Her indrettede man sig i lysningen, og mens mor og far hyggede sig med en tår kaffe og en pibe tobak, legede børnene inde mellem træerne. De unge mennesker fik sig en dans til orkesteret til ud på aftenen, hvor man i samlet trop i mørket fulgte Bybækken tilbage til byen.

En af initiativtagerne til skyttelauget og indvalgt i den første direktion var restauratør Ernst Philipsen. Ved lodtrækning blev han ældste direktør og afgik ved næste generalforsamling uden at lade sig genvælge. Han ejede den lille restaurant på hjørnet af Sct. Annagade og Torvegade ud mod Torvet - nu Røde Kro. Hver sommer arrangerede han fester i Fredskoven, hvor han lod opstille et telt i lysningen til udskænkning. Desuden sørgede han for udsmykning og lys samt et bræddegulv, en estrade, til en svingom.

I 1862 lod han bygge en pavillon på det sted, hvor restauranten nu ligger. Det var en primitiv træbygning med stråtag. Væggene var et stakit uden glas i vinduerne, og gulvet var af stampet ler. På facaden var der anbragt en balkon, hvor taler til bl.a. grundlovsfester kunne holdes, og orkesteret kunne underholde. Mod øst havde man indrettet en danseestrade med trægulv omkranset af et stakit.

Philipsen drev dette traktørsted hver sommer indtil 1892, hvor han solgte sit hus ved Torvet og pavillonen i Fredskoven til Ferdinand Jørgensen, Odense. Den nye ejer havde store idéer med pavillonen og lod den ombygge og modernisere året efter. Taget blev fast, og den fik sat vinduer og rigtige vægge i. Gulvene fik rigtige trægulve, og bygningen fik det flotte navn "Belvedere", og smukkere udsigt kunne man næppe få.

Allerede året efter blev den imidlertid solgt til Julius Blangsted, som samtidig købte byens hotel. Herved fik hotellet og pavillonen samme ejer i en lang årrække. Året efter hed ejeren H.V. Quist.Fra 1906 var Rasmus Sørensen vært begge steder, og da han afhændede hotellet i 1920, beholdt han skovpavillonen. Efter hans død sidst i 20'erne fortsatte hans enke en årrække i Fredskoven.

Fra 1937 begyndte pavillonen en ny æra, idet Oluf "Dang-dang" Olesen indledte sine mange år i Fredskoven. Året efter friskede han bygningerne op og anlagde en ny keglebane. Hans næste udspil kom i 1942 og var ret ambitiøse. Pavillonen blev gennemrenoveret og fik en større udbygning. Tribunen blev revet ned, og man byggede en havestue ud mod lysningen og ved gavlen mod vest. Desuden blev toiletforholdene bragt op til tidens standard.Efter legendariske Oluf havde haft sin tid, hed ejeren Udesen. Han sløjfede danseestraden mod øst, og byggede på denne plads villaen med bolig på første sal og køkken og toiletter i stueetagen.

Fra en sang i 1939, hvor PB skrev om restauratør Oluf Olesens mad:

"For Tørst og for Hunger
hos Ældre og Unger
er Oluf ret Manden,
der har Medicin,
I Grill-Room lukullisker
Fjerkræ og Sul, Fisk,
i Kælderens Kølighed;
Øl, Snaps og Vin.
At Verden er underlig
- alle jo véd.
Vor Vært er vidunderlig
- alle kan se.
Af Fade ved Fade,
som staar til Parade
foran os paa Bordet
i yndigt Geled."

I 1886 var emnerne i byen så forskellige ting som mormoner og havnen:

"Naar blot en Uveirsky
ei træffe skal vor By,
vi lever ret i Mag
til næste Skyttelag.
Imens til Byens Gavn
Vi bygger vores Havn.
Den bliver god til sidst,
Jeg tror for vist.
Det værste bliver vist
med Konerne,
Med den Indsamling
til Mormonerne.
For er der Noget, som de ei ka' li',
Saa er det sg'u Flerkoneri!"

I 1984 brændte de gamle bygninger, hvad der fik indvirkning på årets skyttelaugsfest. Byens skyttebrødre er imidlertid et sejt folkefærd, som ikke lader sig gå på af en smule ildebrand. Man lejede et telt, hvor hotellet leverede frokosten. Toiletforholdene blev afhjulpet med en dertil indrettet skurvogn, som visse overgearede skyttebrødre fandt fornøjelse i at vippe med, når den havde besøg. Man påstår, at enkelte skyttebrødre ved den lejlighed kom i nærkontakt med det, de netop havde afleveret.

Året efter var ejeren, Leo "Kokken" Madsen, ikke færdig med sin nybygning, der dog var under tag. Man spiste det år i det lokale, der siden blev diskotek. Rammerne var rå, idet gulvene var af beton og væggene pudsede. Man følte sig som værende til rejsegilde.

I 1990 købte Frants Bernstorff bygningen, og siden har restauranten haft skiftende forpagtere, som hver på sin måde har leveret maden til skyttelauget. Bl.a. havde skyttebroder Otto V. Kaalund den i en periode.

Skyttelaugets frokost 2002 var afslutningen for en periode med Helle Larsen som forpagter, og jubilæumsarrangementet i Fredskoven 2003 varetages af Lars Jeppesen.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Weekend på internationalt niveau
03. oktober 2021
På vej hjem fra fejringen af vores ældste søns 50 års fødselsdag besøg.....
Læs mere
Efterårsglæder
26. september 2021
En storm, som den der ramte os for nogle dage siden, er rigtig god til.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk