Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Bogense Sogn
Da Bogense fik besøg af en verdenstenor

Af Viggo Abildtrup
Materialet er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Arkiv, Bogense
Denne artikel blev publiceret i arkivets årbog 2002
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebVi skriver år 1906. I den første halvdel af oktober havde Bogense Avis jævnligt annonceret, at kgl. kammersanger Vilhelm Herold ville give koncert på Bogense Teater fredag d. 10. oktober. Avisen havde gennem nogle korte artikler opfordret folk til at overvære "den berømte og yndede Kunstners Repertoire." Avisen håbede, at "billetterne blev revne bort som følge af Trang hos Fattig og Rig efter Kunstnydelse."

Det var ikke, fordi bogenserne var uvante med kunstnerisk optræden. I mange årtier havde omrejsende teaterselskaber meldt deres ankomst, og Bogense Avis havde omhyggeligt gennem annoncer og omtale gjort sit til at udbrede kendskab til denne form for underholdning. Vilhelm Herolds koncert fik dog en meget større omtale end normalt.

Vilhelm Herold (1865-1937) var operasanger på Det kgl. Teater. Hans karriere var usædvanlig: Bagersøn fra Hasle på Bornholm med lærereksamen fra Jelling Seminarium. På grund af sin smukke lyse og mandige tenorstemme blev han opfordret til at søge optagelse på Det kgl. Teaters elevskole. Hurtigt fik han engagement ved operaen, og snart blev han en af teatrets førende kræfter. Ved giftermål med Magdalena Rosenørn von Gersdorff, som var ud af meget velhavende familie, blev han økonomisk uafhængig. Det satte ham i stand til at foretage mange koncertrejser til udlandet. Samtidig lagde han stor vægt på at udbrede kendskabet til operaens sangskat og den gode folkelige sangtradition ved at foretage flere tournéer til de danske købstæder.

Mandag d. 15. oktober stod programmet for koncerten i Bogense Avis. For yderligere at få publikum til at møde op omtalte avisen Herold som "alle Damers Yndling." Dagen efter bragtes et kostumebillede af Herold fra operaen "Romeo og Julie". Man appellerede igen til læserinderne ved at bringe dette billede og beskrev, hvordan Herold på sin nylige tourné gennem Sjællands købstæder havde frembragt "et sandt Triumftog med Blomster, Fremkaldelser og Da Capo i Masser."

Bogense Teater, som annoncen nævner, er en anden betegnelse for gæstgivergården i Adelgade, nu Bogense Hotel. Gæstgivergårdens sal, som oprindelig var på første sal, havde i mange år givet plads til teaterforestillinger og forskellig optræden. I 1895 lod ejeren, Julius Blangsted, bygge en ny teatersal med fast scene i hotelgården, og den blev flittigt benyttet. Nogle få dage før Herolds koncert optrådte således et rejsende selskab med "Elverhøj", hvortil man benyttede efterligninger af Det kgl. Teaters dekorationer og dragter.

Dagen for koncerten nærmede sig, og Bogense Avis fortsatte den rosende omtale af begivenheden - især med henblik på damerne! Et læserbrev, der fremkom i avisen et par dage før koncerten, forsøgte at lægge en dæmper på forventningen ved at advare mod brandfaren. Ved den omtalte forestilling med "Elverhøj" var tilstrømningen af tilskuere så stor, at sikkerheden var i fare, hvis der udbrød brand. Arrangørerne tog dog ikke hensyn til denne advarsel, men meddelte tværtimod, at man ville stille to ekstra stolerækker ind i salen til billigere priser.Hvordan Herolds koncert afvikledes, ses af Bogense Avis's anmeldelse, hvor redaktør Halfdan Kjær udtrykte sig i sine mest blomstrende vendinger:

"Herold-Koncerten i Aftes blev en Succes af Rang.

En smuk Opstilling af dekorativ Virkning var de grønne prægtige Bladplanter, der mod Scenens Baggrund næsten tog sig ud som en hel lille sydlandsk Palmeskov.

Klokken godt otte betraadte den fejrede Sanger Tribunen, hilst af bragende Haandklap og et Væld af Blomsterhilsener. Da begyndte Sangen -. Som en Orkan af Lydbølger fyldte den mægtige Stemme i et nu Rummet, og rev Tilhørerne hen til vild Begejstring og sanseløs Nydelse.

Efter at Sangen var forstummet, herskede der et halvt Minut Stilhed i Salen - , den eneste Lyd man hørte var sine Sidemænds endnu halvt tilbageholdte Aandedrag -. Men, saa brød Bifaldet løs, og vilde næsten ingen Ende tage, og atter faldt en Blomsterregn for Kunstnerens Fødder. Disse Ovationer gentoges efter hvert Numer. Særlig gribende virkede den smukke Arie af "Bajadser". Herold kvitterede for Bifaldet ved ikke mindre end fire Ekstra Sange.

Et smukt og discret Akkompagnement leveredes af den unge af Aar, men i sin Kunst vidt fremskredne Pianist Alexander Stoffregen, der ogsaa gjorde stor og velfortjent Lykke blandt Publikum.

Det turde vel være overflødigt at tilføje, at Teatret var fyldt til sidste Plads, men dog heldigvis ikke saa utilladeligt proppet som under Teaterforestillingen forleden, og de, der maatte blive under Himmelhvælvet, havde taget Stade udenfor Vinduerne i Gaarden, hvorfra de nu og da gav deres Glæde højlydt til Kende".

Som akkompagnatør medbragte Herold en ung pianist ved navn Alexander Stoffregen. Han blev senere en meget anerkendt klaverpædagog. Ved koncerten spillede han solo nogle kendte klaverstykker.Omkring år 1900 havde fonografen, baseret på valser og opfundet af Edison, og senere grammofonen vundet indpas. Som det fremgår af en annonce i Bogense Avis, kunne man hos købmand Ingvald Quist, Vett og Wessel i Adelgade, købe dette "Verdens mest moderne Musikinstrument". I annoncen anførtes Herolds indspilninger, og Herold selv gav en varm anbefaling. Han var en af de første, der herhjemme forstod at udnytte dette nye vidunder. Ved sine indspilninger gjorde han sit til, at kendskabet til den danske sangskat blev udbredt, f. eks.: "Sig mig lille Karen", "Skin ud du klare Solskin" og "Hvor Nilen vander Ægypterens Jord". At Jeppe Aakjærs og Carl Nielsens enkle og folkelige sang: "Hvem sidder der bag Skærmen", hurtigt blev folkeeje, skyldes også for en stor del Herolds indspilning på grammofonplade.

Til slut kan det nævnes, at Wilhelm Herold - i lighed med nogle danske digtere og kunstnere - har fået sin mindestue. Den findes på Bornholms Museum i Rønne. Her kan man se fotos og dragter fra hans mange operaroller, og samtidig kan man høre de meget tidlige fonograf- og grammofonindspilninger af hans sange og opera-arier.

Kilder:

Bogense Avis, årgang 1906.
Arne Ipsen: "Sangeren fra Hasle", Forlaget Bornholmeren, Rønne, 1987.
Hans H. Jacobsen: "Bogenses Historie II", Bogense, 1984.
Eyvind Lind: "Vilhelm Herold - Fra Bagerdreng til Svaneridder". Bornholms Tidendes Forlag, Rønne, 1995.
Jubilæumsskrift for Vilhelm Herold 1893-1915.
Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal, 3. udg., 1980.
Diverse piecer og artikler.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Weekend på internationalt niveau
03. oktober 2021
På vej hjem fra fejringen af vores ældste søns 50 års fødselsdag besøg.....
Læs mere
Efterårsglæder
26. september 2021
En storm, som den der ramte os for nogle dage siden, er rigtig god til.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk