Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Skamby Sogn
Fotograf Brøns fra Skamby og hans billeder

Af Sven Rask
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1999
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Arkivets billedsamling rummer en del billeder, som er taget af fotograf Hans Christian Brøns (1844-1924). Hovedparten er dobbeltbilleder, opklæbet på pap, beregnet til at ses gennem et særligt apparat - et stereoskop - således at motivet optræder "tredimentionalt". Selv i vor billedrige tid, er det en oplevelse at se et godt stereoskopbillede. Da de fleste optagelser er fra tiden o. 1900 træder man nærmest ind i historien, når man holder apparatet for øjnene, og da arkivet holdt åbent hus i forbindelse med 20-årsdagen var der mange der glædede sig over de flotte billeder. Den dag havde vi lagt en del af de mere eksotiske billeder frem. Bl.a. nogle farvelagte optagelser fra udlandet, som fotograf Brøns har handlet med, og optagelser fra Jylland, da vi helst ikke vil slide for meget på billederne fra lokalområdet.

Billeder, der ikke er fra arkivets virkeområde, plejer vi at sende videre; men i dette tilfælde opfatter vi billederne som hørende til et virksomhedsarkiv, og derfor samler vi ligefrem på Brønsbilleder. Ved at påtage os denne særlige forpligtelse, håber vi med årene at opbygge en større viden om fotograf Brøns og hans virke, som kan komme andre til gode. En del af billederne er nemlig hverken dateret eller stedfæstet. En del af billederne er forsynet med seriebetegnelse og firmanavn, og det hjælper selvfølgelig en del. Der er dog den hage ved det, at nogle af firmaerne omfatter flere fotografer, som var i familie med hinanden. Ifølge familielegenden skulle det hele være begyndt i 1866. Det år købte Peter Lorents Fangel et stereoskop og 12 billeder i Paris, og da han året efter besøgte sin familie i Skamby, blev fotointeressen vakt. P. Fangel, der 1868 slog sig ned i Middelfart, drev i mange år en betydelig handel med stereoskoper og billeder, men først i 1887 begyndte han selv at fotografere. Der er enkelte af hans billeder på vores arkiv, men i Middelfart har de mere end 5.000 af hans negativer samt en fortegnelse over de mere end 7.000 optagelser han lavede frem til 1910. Der kan være enkelte af hans billeder blandt de anonyme Brønsbilleder, men ellers var det Christian Brøns og den ni år ældre Andreas Nicolai Höeg, der var gift med hans storesøster, der arbejdede sammen om fotogerningen.

Fra omtrent 1869 til 1873 drev de firmaet "Høeg og Brøns, Skamby pr. Odense", hvor de bl.a. fremstillede og solgte en serie jyske og to serier fynske billeder. I 1873 flyttede A.N. Høeg til Thisted, ca. 1886 til Aalborg og ca. 1894 til Frederiksværk, men en del tyder på at de to svogre stadig arbejdede sammen, og de kan have udvekslet billeder. For fuldstændighedens skyld kan nævnes at en søn, Georg Brøns Høeg, blev professionel fotografi 1890'erne.

Christian Brøns overtog svogerens hus og forretning i 1873 og fra de følgende år kendes dels en serie "Danske Billeder" og nogle rækker med optagelser fra Fyn. Firmaets adresse er Skamby pr. Odense indtil Det nordfynske Jernbaneselskab startede driften i 1882, hvorefter der naturligt skiftedes til benævnelsen Skamby Station. De fleste bevarede billeder stammer fra denne periode, men herefter bevaredes firmanavnet til Christian Brøns's død i 1924.Ud over de opklæbede stereoskopbilleder har arkivet en del almindelige fotografier. Blandt disse findes nogle sjældne portrætfotografier fra 1860'erne af familiemedlemmer, men de fleste er betydeligt yngre, og der er en del ukendte visitkortsportrætter imellem. Af glaspladenegativer havde arkivet kun et par stykker, og det var ikke engang sikkert, at det var Christian Brøns, der havde taget dem; men så blev ejendommen, hvor fotografen engang havde boet, solgt, og på loftet fandt de nye ejere en kasse glasplader, som de skænkede til arkivet.Herved kom vi i besiddelse af 2-300 negativer, hvoraf en del stadig ligger i pakker med fotografens oprindelige påskrift. For år tilbage var der dog rodet rundt i sagerne, således at nogle pakker og enkelte plader var gået i stykker - og det hele var godt beskidt - men alt i alt er der tale om en værdifuld forøgelse af arkivets billedsamling. I den kommende vinter skal negativerne skannes og pakkes forsvarligt ind, hvorefter vi kan gøre et mere alvorligt forsøg på at identificere de personer og steder, der optræder på billederne. En del af nyerhvervelserne bringes allerede her, og hvis der er nogen, der ligger inde med oplysninger, er de velkomne til at henvende sig på arkivet.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk