Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Vigerslev Sogn
Om Lars Smeds børn

Af Ruth Graver Hansen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1992
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebÅret er 1883.

Kilderne til disse oplysninger er sognerådsprotokollen for Vigerslev sogn det pågældende år, kirkebog og folketællinger.

Den 1. juni afholdtes møde, og en familietragedie førtes til protokols, idet en ulykkelig, ung familiefader "mødte op", som der står, med sine 6 uforsørgede børn.

Han var smedesvend og gik på arbejde hos smeden i Tågerod og boede med sin familie i Mølleløkkehus.

Den 26. maj 1883 døde hans kone, Karen Marie, af lungebetændelse ifølge kirkebogen, og nu stod han så ene med børnene, fem drenge og een pige. Den ældste var 10 år, den yngste 4 måneder.

Den 1. juni kunne han ikke se anden udvej end at tage hele flokken med "til kommunen" og erklære, at han ikke kunne klare både at tjene til børnenes føde og klæder og selv passe dem.

Kommunen måtte så påtage sig delvis at forsørge børneflokken.

Efter den tids skik og brug udliciteredes plejen.

Den ældste, Niels på 10 år var så stor, at han kunne arbejde noget for føden. Han udsattes i pleje hos forpagteren på Langesø for 50 kr. årlig - og med den bemærkning, at forpagteren ikke kunne opsige plejeforholdet før 13. april 1884.

Nr. 2 - Hans Marius kom til en boelsmand i Allesø for 40 kr. årlig.

Ane Marie på 7 år kom til en husmandsfamilie på Bolbro mark, også for 40 kr. årlig.

Jens på 4 år kom i pleje i Møllegårdshus for 80 kr. årlig.

Den treårige Laurids kom til Bækkehus ligeledes for 80 kr. årlig.

Flokkens yngste, lille Andreas på kun 4 mdr. kom til skrædderen i Tværskov for en plejesum af 95 kr.

Børnene var nu spredt for alle vinde, sikkert uden større mulighed for at holde forbindelse, hverken med hinanden eller med deres far, som efter aftale med kommunen skulle indbetale dele af sin løn til hjælp til at dække udgifterne omkring de mange plejeforhold.

Allerede året efter døde een af de yngste drenge af difteritis (Kirkebogen). Kommuneregnskabet viser udgiften dels til pleje, dels til "en kiste til Lars smeds dreng".

Et af de følgende år døde endnu een af drengene.

Vi kan kun håbe, at de folk, der tog sig af børnene, måske opdrog dem sammen med deres egne børn, måske sammen med andre plejebørn - har været gode og kærlige mennesker, men en vanskelig start i livet har de utvivlsomt fået.

Hvordan det siden gik dem, fortæller mine kilder intet om. -

Børnedødeligheden var endnu i 1880 ganske betydelig. Spc. var spædbørnsdødeligheden meget stor. Tuberkulosen var stadig en svøbe både på landet og i byerne. Selv børn op i skolealderen ramtes, så de, svækkede af T.b eller brystsyge som sygdommens synonym var i folkemunde, ofte bukkede under for børnesygdomme eller den frygtede lungebetændelse.

En optælling af børnedødsfald et tilfældigt valgt år (1880) i Vigerslev sogn viser:

Afdøde drengebørn i 1880

05.01. Farstrup 4 år
19.01. Farstrup Hed 6 dage
24.03. Havrehed 7 år
28.03. Elverod 1 år 5 dage
10.05. Vigerslev 14 år
18.12. Tågerod 5 år

Afdøde pigebørn samme år

10.01. Haugård 9 år
26.01. Farstrup 3 år
10.03. Farstrup 12 år
08.06. Tågerod 8 år
03.09. I pleje Farstrup 3 år
11.09. RueHed 8 år
12.09. Tokkerodlund 19 dage

I alt døde i sognet 16 af "mandkjøn" og 14 af "kvindekjøn".

Det omtalte år 1880 - Af de 30 var således de 13 børn.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Kunstsalon
28. april 2022
På Amfipladsen ved Brandts Klædefabrik i centrum af Odense ligger Cafe.....
Læs mere
Inspirationen
05. november 2021
Inspiration kan man lede efter længe uden den kommer. Man kan også opl.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk