Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Vigerslev Sogn
Om mine år som oldfrue på Langesø

Af Betty Christensen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1994
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Vort lokalhistoriske arkiv har fornylig haft besøg af en interessant 90-årig gæst, der gerne fortalte om sit lange liv som oldfrue på Langesø gods i lensbaronesse Louise Berner Schilden v. Holstens tid.

- Interview ved Ruth Graver Hansen -

Betty Christensen indleder sin beretning således: "Min mand, Laurits Christensen, og jeg blev gift i 1926, og da var min mand lige blevet ansat som privatchauffør for lensbaronen og altmuligmand på slottet. Der skulle bæres brænde til de mange kakkelovne, der skulle tilses dagen igennem. Den store gårdsplads skulle holdes, og en mængde andet hørte til hans arbejde. Min mand var glad for sit arbejde. Førhen havde han kørt taxa i Morud. Da stillingen på Langesø blev ledig, anbefalede lærer A. Th. Rasmussen Laurits over for lensbaronen. Han fik stillingen og blev i sit job, til han døde i 1963".

Betty Christensen fortsatte: "Jeg startede også i 1926, først som fast konehjælp sammen med flere andre. Mit arbejde bestod i vask, strygning og rengøring. Efterhånden fik jeg lidt mere at sige og havde fast to stuepiger til hjælp samt konehjælp efter behov. Det var ofte skovarbejdernes koner, f. eks. Astrid fra Mays hus, Thora og Christiane fra Havrehed Ester Thede var stuepige nogle år.

I køkkenet var en i reglen meget dygtig husjomfru, der stod for herskabshusholdningen, en køkkenelev og en køkkenpige.

Fra 1937 var min stilling på Langesø oldfrue.

En almindelig hverdag på Langesø startede kl. 6.30. Baronessen fik morgenteen bragt af 1.ste stuepigen kl. 7.30. Soveværelserne var jo ovenpå.

Derefter begyndte vi på rengøringen, lidt eller meget afhængig af, om der havde været gæster.

Når der skulle være rigtig fest, havde vi undertiden tjenere udefra. F. eks. lånte vi engang imellem en tjener fra Holstenshus, der hed Theisner. Han var ualmindelig dygtig til at dække borde. Vi lejede også tjenere i Odense til hjælp til at servere til de helt store fester.

Der har været mange begivenhedsrige dage, og det gav efterhånden rutine i at tilrettelægge forberedelserne og få alt til at klappe ved selve festen.

Hver sommer tilbragte vi - d.v.s herskabet med børn og staben af tjenestefolk - juli måned på lensbaronens andet gods, Clausholm, hvor lensbaronens fødselsdag den 18. juli al tid fejredes med gæster fra Clausholms område, f. eks. forpagterne af de 7 gårde, der hørte under godset, samt læger og præster fra omegnen.

Vi havde selv sølvtøjet med fra Langesø, men Clausholm havde selv meget smukt dækketøj.

Der var ikke elektrisk lys på Clausholm dengang, så der skulle sørges for stearinlys både her og der.

Staben betragtede juli måned som noget ganske særligt, og lensbaronen arrangerede hvert år en udflugt specielt for medhjælperne med middag ude.

Under krigen var der en del problemer forbundet med at få transporteret hele flokken Langesø - Clausholm og retur.

På Holstenshus boede lensbaronens bror, som vi havde megen kontakt med. En anden bror var stiftsamtmand i Aalborg, også dem havde vi megen forbindelse med.

Til jul var der stort juletræ med alle skovarbejderne, deres koner og børn. Alle fik en julegave. Jeg husker, at skovarbejderne altid fik hver et par sokker, damerne fik måske et år håndklæder, et andet år et stk. porcelæn, og børnene fik godter.

Baronessens fødselsdag den 26. juni fejredes gennem mange år med stort opbud af gæster fra nær og fjern."

På godskontoret kom lensbaronen hver dag og talte med sine nære medarbejdere, skovrider Marstrand Jørgensen og skovfogederne Stubgård og Rasmussen og frk. Henriksen, der var sekretær gennem mange år.

Lensbaronen var meget politisk interesseret. Ved valgene var der ofte en del gæster, og det konservative folkeparti holdt i mange år sommermøder på Langesø

Lensbaronen var sognerådsformand i Vigerslev sogn 1921-1929.

Lensbaronen omfattede godsets egne folk med særlig interesse, og han gik ikke sjældent på visit hos sine skovarbejdere. Når bøgene i Langesø skov var sprunget ud, var det en fast tradition, at lensbaronen lagde bøgegrene på sine gamle medarbejderes grave på Langesø kapels kirkegård.

Til Betty Christensens og hendes mands stillinger hørte den tjenestebolig, som hun endnu nyder at bo i.

Betty Christensen siger: "Når man i så mange år har boet her på godset og har fulgt den ene generation efter den anden, føler man sig stærkt knyttet til stedet og til slægten Berner Schilden v. Holsten - det gamle herskab på Langesø."Arkivet er i besidelse af det 14 bind store værk om Langesø og dets ejere, som lehnsbaronen brugte år af sit liv på at udarbejde. - Arkivets gæster er velkomne til at læse det og glæde sig over det overdådige billedmateriale.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Kunstsalon
28. april 2022
På Amfipladsen ved Brandts Klædefabrik i centrum af Odense ligger Cafe.....
Læs mere
Inspirationen
05. november 2021
Inspiration kan man lede efter længe uden den kommer. Man kan også opl.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk