Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Skamby Kirke

Om kirken:
Skamby Kirke ligger højt, sådan at både kirke og præstegård kan ses hen over hustagene fra alle verdenshjørner. Indtil begyndelsen af 1900-tallet lå kirken i landsbyens udkant; men med Odense-Bogensebanen kom der gang i byggeriet, så kirken i dag ligger midt i den langstrakte landsby. Navnet Skamby betyder ellers "kort by".

Skamby er en såkaldt adelby, der kan føres tilbage til slutningen af vikingetiden. Et kig på kortet afslører, at Skamby ligger midt i sognet omkranset af 6 udflytterbyer: Torup, Bastrup, Brøndstrup Bolmerod, Rostrup, Ullerup, plus Stensby og dens udflytterby: Glavendrup. I dag er der ca. 830 beboere i Skamby Sogn. En tur rundt om kirken afslører nogle spændende detaljer: Korets dobbeltprofilerede sokkel viser, at kirken hører til blandt de ældste fynske kirker, omkring 1100. I østgavlen ses lysningen fra det oprindelige romanske vindue.

På sydsiden er der tre romanske stenrelieffer: to med henholdsvis en grif og en løve med en mand i munden, altså et Kristussymbol over for et djævlesymbol. At løven også kan være et Kristussymbol ses på det 3. relief, hvor motivet er en mand i vandringskappe, som står trygt med en løves fod beskyttende på skulderen (jvf. Søren Nancke-Krogh, Stenbilleder, 1995).

Kirken har også sit sagn: En af sokkelstenene på den nordre korsarm har en fordybning i form som en kæmpefod, og sagnet fortæller da også, at trolden Finn, der boede i Finnshøj i Nr. Højrup, forsøgte at hindre kirkebyggeriet. Først prøvede han at ramme den med sten, men de havnede alt for langt mod syd i Stensby, og sandt er det, at bønderne dér er plaget af mange sten på markerne. Så prøvede han at sparke murene i stykker, men det mislykkedes. Han magtede kun at sætte et fodaftryk, og så opgav han.

Kirken blev udvidet i det 15. årh., og samtidig udstyret med hvælvinger. Pillerne går ned over de gamle mands- og kvindedøre. Indgangen er derfor i tårnet. Våbenhuset ved den gamle kvindedør på nordsiden bliver nu brugt til kapel, og den romanske granitportal står som udsmykning i rummet. Også indvendig kan man aflæse dele af bygningens historie. Pillerne mellem tårnhvælvingen og skibets vestligste hvælving er meget større end de andre piller. Det er resterne af den oprindelige tykke vestvæg, der står som støtte for hvælvingerne. Den søndre korsarm må være den ældste af de to korsarme, for dér er hvælvingen bygget ind senere, mens den nordre korsarm er bygget med hvælving.

Skamby Kirke har en del seværdigt inventar. Det første man lægger mærke til, er det store triumfbuekrucifix, som er anbragt som altertavle i 1941. Det er skåret på Claus Bergs værksted omkring 1520. Det blev fundet på loftet i 1911, og derefter sendt til restaurering på Nationalmuseet. Det vides ikke, hvornår det blev fjernet fra kirkerummet. Hverken bemalingen eller bladrankerne langs korsarmene kunne restaureres. Thorlacius-Ussing beskriver Skamby-krucifixet i sin bog om Claus Berg: Der har været flere om arbejdet. Selve korset med de fire evangelister i firkløverindramning i spidserne er "ret håndværksmæssigt udført", ja "Matthæussymbolet forneden er endda ret plumpt udført" men det er en "fremragende kunstner, der er mester for selve Kristusfiguren", som er "en af Claus Bergs ypperste skildringer af den korsfæstede".

Det røde velour-antependium bærer to broderede våbenskjolde for generalløjtnant, friherre Carl Philip Blixen-Finecke gift 1791 med Sophie Magdalena von Essen, 1767-1837. Kirken har senest hørt under godset Dallund, indtil den overgik til selveje i 1915.

Prædikestolen er et højrenæssancearbejde fra 1610-20. Bag et af englehovederne er der indgraveret initialerne HB, så prædikestolen er formentlig skåret på et værksted i Odense. De fire billedfelter har billeder af evangelisterne og deres attributter og skriftsteder: Mattæus med englen Matt 7,24-25 og 28,20. Markus med løven Mark 1,15 og 7,16. Lukas med oksen Luk 11,28 og 9,26. Johannes med ørnen Joh 5,24 og 14,1-2.

På østvæggen i den søndre korsarm hænger den gamle altertavle, et korsfæstelsesbillede i clairobscur fra omkr. 1700. På vestvæggen hænger et sandstensepitafium over Günther Didrich Finecke, Dallund, død 1729. Desuden hænger der en stregtegning af den gamle pesttjørn sydvest for kirken, som formentlig blev plantet over en fællesgrav under en epidemi omkr. 1700. Den væltede i en storm i 1933, og graveren blev kraftigt opfordret til at plante den nye, for at "al den djævelskab ikke skulle komme op igen".

I hjørnerne står der to præstestole. Den store stol er i nyklassicistisk stil fra omkr. 1900.

Stolestaderne og lysekronerne er forholdsvis nye, fra 1925. Det nuværende orgel er et Marcussen og Søn fra 1972 med 9 stemmer, 2 manualer og pedal. Det afløste et orgel fra 1924; men inden da havde Blixen-Finecke installeret et orgel i 1847 i forbindelse med en barnedåb, hvor Frederik den 7. stod fadder. Ved samme lejlighed kom det store billede på skibets nordvæg op at hænge. Det er en kopi af Paolo Caliari Veroneses billede "Måltidet i Levis Hus" fra 1573. Originalen hænger i Galleria Dell Accademia i Venedig. Kopien er malet en gang i 1600-årene.

I den nordre korsarm står et gammelt knæfald, som ikke bruges til noget. Blandt de indmurede ligsten i væggene skal især fremhæves to. På vestvæggen hænger stenen over præsten Johannes Nielsen og hustru Maria Knudsdatter død 1588 med de to personer i fuld figur og med detaljeret klædedragt. På østvæggen hænger et pragtstykke i norsk klæbersten over søstrene Swave: Elisabeth død 1618 og Leonora død 1624. De to søstre står i næsten naturlig størrelse omkranset af 16 anevåben. Stenen har ligget under alteret, hvorfor man stadig kan se de fine ciseleringer i dragter, våben og de øvrige udsmykninger. Indskriften nederst på stenen oplyser bl.a., at søstrenes begravelse kostede 160 rigsdaler, og at de skænkede kirken en forgyldt kalk og disk til en pris af 50 rigsdaler inkl. arbejdsløn. Søstrene Svaves kalk bliver stadigvæk brugt ved gudstjenesterne. Kalken er fremstillet af Klaus Christensen i Odense 1618. Disken blev fornyet i 1779/80 af Rasmus Møller i Odense, rimeligvis som en kopi af den oprindelige.

Døbefonten, en smuk romansk granitfont med en cylindrisk, arkadesmykket kumme og rund fod og skaft, er formentlig fra Knud den Helliges tid (1080-1086). Dåbsfadet er et messingfad af nederlandsk type fra omkr. 1600 med Evas skabelse som motiv. Bagved døbefonten står en 7-armet lysestage med fod som en erantisblomst, smedet af Hudevadsmeden Hans Rasmussen (1882-1975) omkring 1950.

Kirken har ingen kalkmalerier, men to dekorationsfriser i korbuen og et viekors i åbningen til den nordre korsarm.

Over korbuen ser man Chr. 4's monogram og årstallet 1648. Det vides ikke, hvorfor det er anbragt der.

Når man har set de tre gravsten i forhallens venterum over ritmester Claus Langhår død 1698 og hustru Rebecca Salome Tideman død 1684, over præsten Knud Grønvold død 1804 og over præsten Harald Ussing død 1881 er rundgangen inde i kirken slut. Endnu en præstegravsten skal nævnes. Den står uden for, ved tårnets nordmur, som minde over jubeloldingen (= 50-årsjubilar) Frederik Bagger Zeuthen, der var præst i Skamby fra 1804-1851.

I 1939 fandt man en glasflaske fra 1600-tallet på kirkegården. Nationalmuseet mener, at det må være en flaske med dåbsvand lagt i graven til et udøbt barn.

Skamby Kirke har to klokker fra henholdsvis 1604, støbt af Lorenz Jensen i Odense, og fra 1830.

Kirken er åben i graverens arbejdstid fra 1. april til 30. september og efter aftale.

Tekst:
Kirsten Clement
Sognepræst i Skamby


NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn Jul på NordfynsWeb
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Barbera d'Alba
21. november 2023
Bel Colle Barbera d'Alba Ape Reale Ny vin i sortimentet Barbera Ape .....
Læs mere
Årets julevin 2023
14. november 2023
Denne flotte Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu laves på 80 % Grenac.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk