Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Gamle nyheder
Lagt ud på NordfynsWeb den 19. Januar 2005 kl. 13:50

Nyt fra Teknisk Afdeling
Af Søndersø Kommune

Genbrugspladsen i Søndersø blev flittigt besøgt i dagene mellem jul og nytår. Arkivfoto: Benny Doré


Genbrugspladsen

Dagene mellem jul og nytår er i mange familier tilsyneladende brugt til at rydde op. I løbet af de 4 dage blev indleveret 24,5 tons brændbart affald, 2,3 tons pap, 4,8 tons papir og 8 tons jern.

Under stormen 8. januar blev pladsen lukket kl. 15 af hensyn til brugernes og de ansattes sikkerhed.

Parkeringsplads ved forsamlingshuset i Veflinge

Den gamle vandværksgrund i Veflinge blev kort før jul befæstet, så den kan anvendes til parkeringsplads. Hele parkeringspladsen vil i løbet af foråret blive belagt med perlesten.

Ajourføring af BBR-registret

I forbindelse med ejendomshandler konstateres jævnligt, at oplysningerne i registret ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette kan i visse tilfælde medføre, at handlen kan trække ud, idet forholdene først skal lovliggøres. Registret anvendes blandt andet til beregning af ejendomsskat.

Det er den enkelte bygningsejers ansvar, at oplysningerne i registret er korrekte.

I perioden frem til sommerferien er arbejdet med ajourføring af bygnings og boligregistret intensiveret. Det betyder, at en del boligejere vil blive kontaktet.

Stormen 8. januar

Oprydningsarbejdet efter stormen den 8. januar har i første omgang været koncentreret omkring at få gjort vejene farbare. På kommunevejene er der 20 - 30 steder væltet træer. Værst gik det ud over Torupvej, hvor tre store træer lavede en effektiv vejspærring. Træerne blev fjernet i løbet af mandag den 10.

På Veflinge Skole væltede en læmur, og andre steder er enkelte tagsten blæst af.

Ved opkald til Alarmcentralen (112) om væltede træer eller lignende på kørebanen kontakter politiet vejvæsenet eller evt. Falck.

Vandløbsvedligeholdelse

På grund af efterårets store nedbørsmængder blev vedligeholdelsesarbejderne i vandløbene afsluttet sent. På trods af vandmængder og sen afslutning på oprensningsarbejdet har der ikke været klager herover.

Mange byggesager i 2004

Antallet af byggesager var i 2004 med 300 sager det højeste i mange år. I 2002 var antallet 197 og i 2003 248.

Uge 53-problematik

På Søndersø Kommunes informationsside i Område Avisen den 14. december 2004 orienterede vi om problemstillingen ved dagrenovationstømning i forbindelse med den 'ekstra' uge 53 i 2004. At dømme efter antallet af henvendelser vedrørende 'manglende tømning' af affaldsspand, er der tilsyneladende mange, som ikke har læst dette.

I lighed med sidste gang valgte vi at fastholde hvilke adresser, der får tømt i hhv. lige og ulige uger. Derved undgås udgifter til produktion og distribution af nye informationsfoldere.

Røggener

Teknisk Afdeling modtager jævnligt klager over røg fra brændeovne og -fyr. Generelt kan det siges, at hvis en brændeovn bliver brugt rigtigt, vil generne for omgivelserne kun være små. Det er derfor vigtigt, at der kun fyres med tørt og rent træ. Træet må ikke være malet eller imprægneret. En god og røgfri forbrænding kræver ilt. For brændefyrs vedkommende er det naturligvis vigtigt, at anlægget er indrettet rigtigt.

Byggemodning Æblehaven

Der er i december holdt afleveringsforretning på de sidste 8 parceller, og 4 af disse er allerede solgt. Anlægsperioden har på grund af store nedbørsmængder været længere end planlagt.

Lagt ud på NordfynsWeb den 19. Januar 2005 kl. 13:50
Søg i nyhedsarkivet:


Flere gamle nyheder fra Nordfyn:
»Nyhedsarkiv
NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Haven trods alt
13. januar 2021
Her under pandemi og nedlukning er det rart med en tur i haven. Småf.....
Læs mere
Sorte fugle
10. januar 2021
Naturen giver os dage med blå og skyfri himmel. Det eneste der forstyr.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk